bioterapia zabiegi

Aktualności

Aktualne artykułyBioterapeuta XXI wieku – Piotr Leszczyński
artykuł z czasopisma Nieznany Świat nr 05/2012

Nowatorskie metody pracy i spektakularne osiągnięcia bioterapeuty i radiestety z Ostrowca Świętokrzyskiego zostały opisane w Poczcie healerów polskich w nr 10/2010.

Mistrz Piotr ciągle doskonali swój warsztat uzdrowicielski, wyko­rzystując na płaszczyźnie ener­getycznej dorobek biologii molekularnej, medycyny, genetyki, biofizyki i fizyki kwantowej. Pracuje z RN A i DNA, gena­mi, komórkami macierzystymi. Praktykuje też chirurgię fantomową, przeprowadzając operacje energetyczne własną metodą.

Rozbija kamienie i likwiduje guzy stosu­jąc autorską technikę chirurgii falowej. Korzysta z zasad świętej geometrii i fraktali. Jego zabiegi oddziałują na organizm na poziomie komórkowym, usuwają zabu­rzenia natury genetycznej. Mistrz uzdrawia nie tylko ciało, lecz również duszę i umysł. Dokonuje też eks­pertyz radiestezyjnych i zabezpiecza miesz­kania odpromiennikami, aby przywrócić równowagę energetyczną w organizmie. Oto kilka przypadków uzdrowień z ostat­niego roku.

Bez śladu po zawale

Pani Krystyna przed rokiem zdecydowa­ła się po raz pierwszy na seans u Piotra Leszczyńskiego. Wcześ­niej przeszła zawał serca, podczas którego wszczepiono jej dwa stenty. Badania wykazały 68 proc. niedokrwienności pozawałowej, lekarz poinfor­mował ją, że takie zmiany nie mogą się cofnąć. Po jedenastu wizytach – w mie­sięcznych odstępach – wyniki okazały się rewelacyjne; nie ma niedokrwienności, a jedyne ślady po zawale to stenty tak wklejone w naczynia krwionośne, jakby tam były od zawsze. Kardiolog zapewnia, że zawał już nigdy się nie powtórzy.

Niezwykłe uzdrowienia

Pan Mirosław S. miał zniszczone stawy. Gdy tylko otworzył oczy, odczuwał ból całego ciała: obrzęki rąk, stóp palców, sztywność. Zadawałem sobie pytanie: czy jest jakaś maleńka cząstka w moim ciele, która jest sprawna? …Specjaliści twierdzili, że może być tylko gorzej.

Dopiero z panem Piotrem zawitała nadzieja. Codzienne sesje przekazu energii na odległość sprawiają, że obrzęki są coraz mniejsze, sztywność i ból ciała łagodnieje, wraca chęć do życia. Znów pojawia się wiara i na­dzieja na lepsze jutro. Dziękuję Bogu, że postawił na mojej drodze Takiego Człowieka jak Pan.

Niedługo po ukazaniu się tekstu o panu Piotrze w Poczcie Healerów NS pan Ta­deusz, znalazł się w szpitalu na Szaserów w Warszawie z potwornym bólem spowo­dowanym kamicą nerkową. Lekarze zaor­dynowali mu silne leki. Na szczęście nasz czytelnik przypomniał sobie o uzdrowicielu z Ostrowca. Piotr Leszczyński odebrał tele­fon w drodze z Radomia do Ostrowca -i przesłał uzdrawiającą energię. Chory poczuł się tak, jakby mrówki go oblazły. Po kolej­nych zabiegach było coraz lepiej. Kontrolne USG. wykazało, że nie ma ani kamieni w ner­kach, ani złogów w moczowodach.

Córka pana Tadeusza podczas gry w siat­kówkę doznała złamania kości ogonowej.

Jej podwinięcie kości mogło uniemożli­wić młodej kobiecie macierzyństwo. Wskutek seansów kość zrosła się prawidłowo, w pozycji wyprostowanej, a za­interesowana zostanie mamą.

Radość rodzicielstwa

Młodzi małżonkowie przez trzy lata bezskutecznie starali się o dziecko. Od roku obydwoje byli pacjentami kliniki niepłodności. Leczenie przebiegało opor­nie. Mąż miał słabe parametry nasienia, a u żony z powodu policystycznych jaj­ników owulacja następowała nieregular­nie. Po stymulacji hormonalnej procesu owulacji przeprowadzono dwa nieudane zabiegi inseminacji. Przed trzecią, os­tatnią próbą, na którą zdecydowali się małżonkowie, wysiłki ich i lekarzy wspierał na odległość Piotr Leszczyński. Podczas zabiegów kobieta czuła lekki ból w jajnikach, a obydwoje infor­mowali o mrowieniu w rejonie brzucha oraz doznaniu gorąca w nogach i sto­pach. Po 12 dniach od owulacji i prze­prowadzonej inseminacji test ciążowy dał wynik pozytywny, a test krwi wyka­zał znaczny przyrost hormonu ciążowe­go. Szczęśliwe małżeństwo postanowiło kontynuować seanse przez pierwszy try­mestr ciąży.

Rak skapitulował

U pana Jana gastroskopią zdiagnozowano nowotwór żołądka. Tomografia komputerowa potwierdziła, że zachoro­wał na gruczolakoraka G3, na szczęście nie złośliwego. Lekarze ze Szpitala w Bielsku Białej bardzo troskliwie zajęli się pacjentem. W styczniu 2011 roku został poddany chemio i radioterapii. Ból uniemożliwiał mu wówczas normalny sen (sypiał tylko w pozycji siedzącej na fo­telu). Stracił apetyt, schudł 22 kg.Wtedy przypomniał sobie artykuł o Piotrze Leszczyńskim. Podczas pobytu w szpitalu postanowił skorzystać z zabie­gów na odległość. Przyznaje, że do opisa­nej w publikacji terapii miał stosunek sceptyczny. Jednak już podczas pierwsze­go seansu odczuł ciepło w dłoniach, które przesuwało się w górę ciała. Następnego dnia zaś rozgrzały się zimne od dawien dawna stopy. Podczas kolejnych seansów odczucia były coraz silniejsze: ucisk na nasadę nosa, ciepło w żuchwie, ściskanie w dolnej części żeber. Mógł już odpoczy­wać w łóżku w pozycji półsiedzącej.

W efekcie kontaktu telefonicznego z Piotrem Leszczyńskim po 45 minutach odczuł silny ból w górnej części żołądka, po czym pojawił się potężny ślinotok i wymioty, choć chory wówczas nic nie jadł i niczego nie pił. W wymiocinach był twór wielkości piłki pingpongowej. Po trzech dniach zdalnego oddziaływania powrócił apetyt, pacjent wypił grysik na wodzie, potem zjadł bułkę, a także goto­wane warzywa. Dziś odżywia się normalnie, ale pozostała mu niechęć do mięsa i wędlin. Pan Jan jest aktualnie po ostat­niej chemioterapii. Komórek rakowych nie stwierdzono…

Ostatnio Piotr Leszczyński skutecznie pomaga również dzieciom z autyzmem. Podjął też pracę z klientem opętanym przez pasożyty duchowe.

Nieoceniona pani Beata

Żona pana Piotra – Beata zajmuje się planowaniem zabiegów, przyjmuje zapisy na seanse oraz kursy organizowane przez męża w Rawie Mazowieckiej i Malborku. Po jego szkoleniach rozwinęła intuicję i jasnowidzenie. Potrafi doradzić kliento­wi, co powinien zmienić w swoim życiu. Przygotowuje też zainteresowanych do zabiegów. Tłumaczy, że healer może zająć się chorym tylko wtedy, gdy ma na to pozwolenie Najwyższego. Gdy brak takiej zgody zaleca zainteresowanemu gorącą modlitwę w tej intencji.

Wiedza dla każdego

Piotr Leszczyński prowadzi dwudniowe warsztaty: Jak pokonać chorobę i zmienić swój los przeznaczone dla tych, którzy chcą wyzdrowieć, poprawić relacje z bliskimi, odmienić swoje życie. Mistrz organizuje też profesjonalne Kursy medycyny ener­getycznej, chirurgu falowej i fantom owej w Rawie Mazowieckiej. Przyjmuje w Ost­rowcu Świętokrzyskim i Rawie Mazo­wieckiej, prowadzi też seanse bioenergo­terapii na odległość.

Maria Rojek

 

Informacje o kursach i zapisy na zabiegi u Piotra Leszczyńskiego

przyjmuje pani Beata Leszczyńska pod numerem

tel. kom. 662 606 400


 


 


 

 


bioterapia zabiegi