bioterapia zabiegi

Osiągnięcia

Badania naukowe

Badania naukowe

Poniżej przedstawiam badania, które potwierdzają moje predyspozycje i skuteczność z jaką posługuję się energią.

I. Badanie Piotra Leszczyńskiego EEG brainwaves – for golden ratio Alpha to Beta wykonane przez Dana Wintera w miejscowości Sulistrowiczki przy Masywie Ślęży 4 września 2010 r.

Badanie wykazało wynik na poziomie 3,5 złotego podziału. Na świecie wykonanych zostało tysiące badań na osobach o wysokich predyspozycjach parapsychologicznych. Jedynie u 150 osób stwierdzono wynik w zakresie 3-3,5. Tylko 1 osoba uzyskała wynik 4.

 

bioterapia zabiegi