bioterapia zabiegi

Bioterapia i radiestezja

Sztuka radiestezji…

Radiestezja – inaczej różdżkarstwo. Jest to technika wykrywania cieków wodnych a także minerałów za pomocą specjalnej różdżki oraz wahadła. Radiestezja pomaga nam ukierunkować energię w celu jej właściwego zastosowania dla dobra człowieka, fauny i flory. Zabezpiecza także przed utratą zdrowia na skutek osłabienia odporności.

Radiestezja obejmuje:

  • Badanie terenów przeznaczonych pod budownictwo oraz ich zabezpieczenie.
  • Badanie terenów przeznaczonych pod budownictwo gospodarcze: chlewnie, powierzchnie magazynowe itp.
  • Ustalanie miejsc pod budowę studni i stawów z określeniem parametrów użytkowych.
  • Określanie miejsc pod wysypiska śmieci, aby nie powodować dostawania się trujących substancji do wód gruntowych.

Radiesteta stosuje zasady równoważenia energii w celu uzyskania równowagi energetycznej w swoim organizmie. Zachwianie jej jest przyczyną bardzo wielu chorób, nieraz o ciężkim podłożu.
Promieniowanie geopatyczne jest jednym z poważniejszych czynników chorobotwórczych wywołujących dolegliwości u ludzi i większości zwierząt. Niebezpieczeństwo wynikające z promieniowania żył wodnych jest duże z uwagi na powszechność ich występowania i niewyczuwalność. Niewyczuwalność ta powoduje nieświadome długotrwałe przebywanie w zasięgu tego szkodliwego promieniowania i początkowo niedostrzegalne zmiany chorobowe.

Nie każdy organizm ludzki reaguje na promieniowanie geopatyczne w jednakowym stopniu. Niektóre osoby są mało odporne a inne wykazują znaczną odporność. Niektórzy po krótkim okresie odczuwają jego negatywny wpływ, który objawia się różnego rodzaju dolegliwościami, zaburzeniami fizjologicznymi całego ustroju lub jego poszczególnych narządów. Aby zapobiec negatywnym skutkom złego promieniowania należy wykonać prawidłową ekspertyzę radiestezyjną w miejscu zamieszkania. Następnie zabezpieczyć odkryte cieki geopatyczne (żyły wodne) względnie plamy radioaktywne odpowiednio dobranymi odpromiennikami. Od pewnego czasu pracuję nad podniesieniem efektywności działania pewnych odpromienników. Pozwoli to jeszcze skuteczniej zabezpieczać Państwa mieszkania, miejsca pracy, odpoczynku, czy pomieszczenia gospodarcze.

Zgodnie z zarządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej Dz. U. Nr 48 p. 253 z 1995r. bioenergoterapia i radiestezja są wpisane do rejestru zawodów o numerach:

bioenergoterapia – numer zawodu 5150101
radiestezja – numer zawodu 5150103

Zawody te można wykonywać po odbyciu zajęć teoretycznych i praktycznych kończących się egzaminem państwowym przed komisją działającą przy izbach rzemieślniczych. Abiturient otrzymuje dyplom czeladniczy a po 3 latach praktyki dyplom mistrzowski.

bioterapia zabiegi