bioterapia zabiegi

Bioterapia i radiestezja

Krótko o bioenergoterapii…

Krótko o bioenergoterapii…

Bioterapia jest to zdolność przekazywania energii TERAPEUTY osobie uzdrawianej przez niego, w celu poprawy jego stanu psychosomatycznego tzw. uzdrowienie jego psychiki i ciała, czyli umysłu, duszy i ciała.
Nazwa składa się z dwóch członów Bios z (greckiego) – środowisko, naturalna siła przyrody, oraz terapia z (greckiego) – działanie. Bioterapia to oddziaływanie środowiska, w którym żyjemy (również człowieka na człowieka). Tego typu terapia ma na celu zharmonizować życie człowieka a także polepszyć jego stan duchowy oraz fizyczny. Bioterapia bywa często jedyną metodą pomocy, o czym świadczą niektóre zaskakujące uzdrowienia, które z teoretycznego punktu widzenia dotyczą nieuleczalnej choroby. Należy jednak pamiętać, że nie jest mitycznym lekiem na wszystkie choroby, faktem jest, iż jest metodą bezinwazyjną. Korzystając z tej terapii należy pamiętać, że nawarstwiające się latami choroby potrzebują dłuższego czasu do ich zwalczenia. Jeśli mamy problemy zdrowotne, złe samopoczucie, to znaczy, że mamy zły przepływ energii, czego skutkiem jest zachwiana równowaga autonomiczno – fizjologiczna. Bioenergoterapeuta rozpoznaje zaburzenia energetyczne w organizmie człowieka. Usuwa je i przywraca swobodny przepływ bioenergii między poszczególnymi warstwami aury (pola bioplazmy) oraz centrami energetycznymi, które nazywamy czakramami. Czakramy odpowiadają za gospodarkę energetyczną całego organizmu człowieka, pozwalają przywracać prawidłową pracę organów znajdujących się w ich rejonie. Bardzo ważnym elementem w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu są meridiany. Jest to sieć kanałów energetycznych w ciele człowieka, w której w uporządkowany sposób płynie energia. Każdy meridian to strumień energii, jeśli zostaje zatamowany, to część narządów pozbawiona zostaje energii. Skutkiem tego jest nierównowaga energetyczna, pojawiają się zakłócenia w pracy poszczególnych organów. Długotrwały niedobór energii może doprowadzić do poważnych schorzeń. Bioenergia jest to energia własna (wewnętrzna) wszystkich organizmów żywych. Biopole to nasze biologiczne pole będące wykładnikiem energii wewnętrznej oraz harmonii psychosomatycznej. Biopole wokół głowy człowieka to jego aura.

bioterapia zabiegi